Hur länge sitter min prick kvar i polisregistret?

2020-10-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur länge sitter min prick kvar i polisregistret?Jag dömdes 2009 för misshandel och fick som straff samhällstjänst, böter och villkorlig dom. När försvinner pricken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vad är belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § så gallras uppgifter (prickar) som uppkommit när dom meddelats för brott med vilkorlig dom som påföljd (som i ditt fall) 10 år efter domen. Om personen var under 18 år när den begick brottet så gallras uppgiften 5 år efter domen.

Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.

Förekommer du fortfarande i belastningsregistret?

Oavsett om du var under 18 år när misshandeln skedde så ska din prick vara gallrad ur registret nu eftersom det nu gått 10 år sedan du dömdes.

Hur kan man få tag i utdrag från belastningsregistret?

Genom att följa den här länken kan du begära ett utdrag ur registret och personligen kontrollera att du inte längre har en prick.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91351)