Hur länge sitter man i fängelse vid 10 månader utdömt fängelsestraff?

2020-06-22 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan jag har en fråga det gelé att jag ska sitt inne i 10 månade men vill veta va bli det avtjänat 2/3 av sitt fängelsestraff.Kan nån säga till mig hur länge ska jag sitta inne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fängelsestraff finns stadgade i brottsbalken (BrB).

Hur länge avtjänar man fängelsestraff?

Huvudregeln i svensk rätt är att man blir villkorligt frigiven när man avtjänat två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst 30 dagar (26 kap. 6 § BrB). Om det finns synnerliga skäl emot villkorlig frigivning kan det skjutas upp (26 kap. 6 a § BrB).

Hur länge sitter man om man fått tio månader utdömt fängelsestraff?

Om man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av sitt avtjänade fängelsestraff innebär det att man inte tillbringar hela sitt utdömda fängelsestraff i fängelse. Två tredjedelar av 10 månader är 6,67 månader, alltså strax över ett halvår. Räknat i dagar blir det istället enligt följande: Tio månader motsvarar ungefär 300 dagar. Två tredjedelar av det blir således ungefär 200 dagar som man sitter inne.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88411)