Hur länge kommer min villkorliga dom att synas i belastningsregistret?

2020-07-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej , jag har fått villkorlig dom för stöld. Undrar hur länge kommer att synas i belastningsregister. Jag är oroligt eftersom jag är arbetssökande/ MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar hur länge din villkorliga dom för stöld kommer att synas i belastningsregistret.

Jag kommer att hänvisa till lagen om belastningsregister i mitt svar.

Den villkorliga domen kommer synas i tio år innan den gallras

Din villkorliga dom kommer som utgångspunkt att synas i belastningsregistret i tio år från den dag då domstolen meddelade domen (17 § fjärde punkten lagen om belastningsregister).

Domen kommer dock bara att synas i fem år om du var under 18 år när du begick stölden (17 § fjärde punkten lagen om belastningsregister).

Efter den utsatta tiden kommer alltså uppgiften om din villkorliga dom att raderas från belastningsregistret, vilket kallas för gallring.

Blir du dömd igen kan den villkorliga domen synas i upp till tjugo år

Det finns ett undantag från tidsbegränsningen på fem eller tio år. Undantaget gäller om du skulle bli dömd för något brott igen, innan de fem eller tio åren har passerat.

I så fall kommer din villkorliga dom att fortsätta att synas i belastningsregistret, lika länge som din nya dom ska finnas kvar i registret (3 § och 18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Din villkorliga dom får dock inte finnas kvar i belastningsregistret i mer än tjugo år (18 § andra stycket lagen om belastningsregister). När det har gått tjugo år ska alltså din villkorliga dom gallras ur registret för gott.

Endast vissa arbetsgivare har rätt att se ett utdrag ur belastningsregistret

Tänk på att det bara är vissa arbetsgivare som har rätt att ta del av ett utdrag ur belastningsregistret.

Du kan läsa mer om vilka yrkeskategorier det rör sig om på polisens hemsida.

Söker du inte arbete inom de yrkeskategorierna är du alltså inte skyldig att visa något utdrag ur belastningsregistret.

Sammanfattning

Din villkorliga dom för stöld kommer som utgångspunkt att synas i belastningsregistret i tio år från den dag då du dömdes. Var du under 18 år när du begick stölden kommer den villkorliga domen bara att synas i fem år.

Din villkorliga dom kan komma att synas i belastningsregistret under en längre tid än så om du skulle bli dömd igen innan den nämnda tiden har passerat. Den får dock inte finnas kvar i registret i mer än tjugo år totalt.

Avslutningsvis är det viktigt att du kommer ihåg att det bara är vissa arbetsgivare som har rätt att se ett utdrag ur belastningsregistret.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?