Hur länge kan någon sitta häktad efter en dom?

Hur länge får en person sitta kvar på häktet efter att domen kommit? Har en lillebror som har blivit dömd till ca sex års fängelse Han fick sin slutgiltiga dom i början av juli 2022, men idag 6 månader senare sitter han kvar på häktet. Till saken hör också att han sitter på häktet i Visby vilket gör att det är omöjligt för oss familj att besöka han då vi bor ca 10 norr om Gävle, han kan ju inte träffa sina barn heller då barnen bor i Härnösand. När man läser på kriminalvårdens sidor och dom där säger att det är viktigt att föräldern och barnen har en bra relation, hur tänker dom här då? I februari till början av april 2022 fick han sitta på häktet i Gävle , då fanns det ju en rättvis chans att få besöka han. Nu har han inte kunnat träffa någon från familjen sedan april 2022. Jag blir så arg över hur en intagen kan få bli behandlad på det här sättet. Ser fram emot svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra om er situation! Jag kommer främst att använda mig av Rättegångsbalken (1942:740), förkortat RB, för att svara på dina frågor. Jag kommer börja med att prata om varför din bror fortfarande sitter kvar i häktet och sedan ta upp frågan om häktesplaceringen.


Häktning efter dom

Häktning regleras i 24 kap RB. Som utgångspunkt finns det ingen gräns för hur länge någon kan sitta häktad. För att någon ska häktas krävs det enligt 24 kap 1 § 1st att brottet som någon misstänks ha utfört ger minst 1 år i fängelse. Utöver detta finns det tre alternativa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det ska finnas en risk för att den misstänkte

  1. Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara),
  2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (s.k kollusionsfara) eller
  3. fortsätter sin brottsliga verksamhet

Om det för det misstänkta brottet inte är förskrivet lindrigare än 2 år i fängelse ska den misstänkte häktas, om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas.


Om en misstänkt, i detta fallet din lillebror, döms för brottet han är åtalad för och är han häktat, ska rätten enligt de grunder som jag angivit pröva om han ska stanna kvar i häktet tills dess domen vinner laga kraft, 24 kap 21 § RB. Laga kraft innebär att tiden för överklagande av en dom, 3 veckor, har löpt ut och därmed inte kan överklagas längre.


Det framgår inte av din fråga vilken instans som har givit domen (Tingsrätten, Hovrätten, Högsta Domstolen) eller om din bror har överklagat domen, men från omständigheterna du har givit mig tolkar jag det som att det är en av underinstanserna (Tingsrätten eller Hovrätten) som dömt din bror och att han då har överklagat domen. Om en överklagan ges inom 3 veckor så vinner domen ingen laga kraft och han kan då inte ännu förfllyttas till en anstalt. Har domen överklagats från t.ex tingsrätten till hovrätten och rätten bedömer det som lämpligt (enligt grunderna i 24 kap 1 § RB), så kan din bror sitta i häkte tills domen avgörs i nästa instans, exempelvis hovrätten. Det kan ta lång tid innan ett mål som överklagats avgörs, vilket skulle förklara varför din bror fortfarande sitter i häkte trots att det gått 6 månader.


En annan förklaring skulle vara att anstalterna är fulla och att din bror sitter kvar i häktet på grund av plats- och resursbrist. En tråkig omständigheten men något som är fullt möjligt. Är så fallet kan han klaga till kriminalvården men framgångsmöjligheterna till det är oklara.


Häktesplacering

Om din bror anser att ett beslut av kriminalvården är felaktigt, exempelvis byte av häktningsort, kan han begära en omprövning av det beslutet (klicka här för mer information). Det måste dock ske inom 3 veckor från då att beslutet meddelades. Om kriminalvården skulle ompröva ett beslut angående din bror, och han fortfarande anser det vara fel, kan han överklaga det beslutet till förvaltningsdomstolen eftersom kriminalvården är en svensk myndighet. Med störst sannolikhet kan din bror dock inte begära en överprövning eftersom han suttit häktad så länge, men det kan fortfarande vara värt att kontakta kriminalvården och klaga på beslutet att placera honom så långt bort från hans familj.


Din bror kan även vända sig till justiteombudsmannen, JO, om han anser sig felbehandlad. JOs uppgift är att skydda enskilda medborgare mot myndighetsövergrepp. JO, till skillnad från domstolar, kan inte upphäva ett beslut, utan riktar endast kritik mot myndigheter och påpekar att de agerat felaktigt. Justitekanslern, JK, har en liknande uppgift. JK kontrollerar att myndigheter följer lagen, och genom denne kan man rikta klagomål mot myndigheter eller skadeståndskrav.


Sammanfattning

Från informationen jag har tillgänglig angående din brors situation så beror hans långvariga häktning troligtvis på att hans dom ej vunnit laga kraft eftersom den överklagats och rätten anser att han ska fortsatt sitta i häkte tills domslut kommer från överinstansen. Det kan även bero på att anstalterna är fulla och de har plats- och resursbrist. Att din bror är häktad så långt ifrån sin familj är tråkigt och något han kan klaga på till kriminalvården, men möjligheterna till överprövning av beslutet är nog små eftersom tidsfristen för det med störst sannolikhet runnit ut. Om din bror anser sig felaktigt behandlad av myndigheten genom att förflyttas från Gävle till Visby kan han även kontakta JO eller JK.


Jag hoppas att du är nöjd med svaren du fått. Annars kan du kontakta oss här för vidare hjälp. Önskar all lycka till dig, din bror och hans familj!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”