Hur länge kan man vänta med att skicka ut en faktura?

År kassör för en förening.Har upptäckt att fakturor ej skickats vid flera år till arrengören.Kan jag skicka fakturor för dessa år som gått?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hur länge du kan vänta med att skicka ut fakturor och räkna med att få betalt, är beroende av reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130), PreskrL.

Vad innebär preskription?

Preskription innebär att den som har rätt till betalning förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om man inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).

För fordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket PreskrL). För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som en företagare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket PreskrL). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld.

Preskriptionen avbryts genom att:

- Den betalningsskyldige betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,
- Den betalningsskyldige får ett skriftligt krav eller faktura om skulden från borgenären, eller
- Borgenären väcker talan om skulden vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndighete

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § PreskrL).

Du kan alltid skicka ut en faktura

Du kan skicka ut fakturor till den som ni inte sänt fakturor till. Så kan även ske om skulden skulle vara preskriberad (tre respektive tio år, beroende på skuldtyp enligt ovan). Är skulden preskriberad är er motpart däremot inte skyldig att betala och ni kan heller inte driva in den med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol. Har det däremot inte gått så lång tid att skulden är preskriberad är vederbörande skyldig att betala fakturan och den går även att driva in med hjälp av Kronofogdemyndigheten, inkasso eller domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”