Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?

2020-10-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur länge har den som vill lämna synpunkter på beslutet på sig att göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror helt och hållet på vilket beslut det rör sig om. Olika tidsgränser gäller för olika typer av beslut inom olika rättsområden. Efter som din fråga inte innehåller någon specificerad information om vilken typ av beslut det rör sig om och vad det är för synpunkter du vill lämna är det därför inte möjligt för mig att besvara din fråga exakt. Jag kommer dock redogöra för ett exempel här nedan som skulle kunna vara svar på din fråga för det fall du vill lämna synpunkter på ett kommunalt planförslag.

Exempel på när man kan lämna synpunkter på ett beslut

Ett exempel på när man har möjlighet att lämna synpunkter och yttra sig över ett beslut gäller granskning av kommunens förslag i form av ett planförslag gällande en översiktsplan. Ett planförslag ska som huvudregel hållas tillgängligt för granskning och låta granskas under minst två månader och den som vill kan då lämna synpunkter på förslaget. Granskningstiden har betydelse för bland annat medborgarinflytandet (3 kap. 12 § PBL).

Om din fråga inte rörde ovan nämnda exempel får du gärna ställa en fråga till och precisera vilken typ av beslut det rör sig om då det är en förutsättning för att kunna besvara just den frågan som du undrar över.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1290)
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

Alla besvarade frågor (92198)