Hur länge kan man dröja med bodelning?

2016-10-25 i Bodelning
FRÅGA
Hur länge kan man dra ut på en bodelning utan att få ett straff? Och vad blir straffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om det är bodelning med anledning av äktenskapsskillnad som är aktuell ska den genomföras i samband med att ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9 kap. 4 $ förrättas bodelningen när äktenskapet har upplösts. Om makarna inte har någon gemensam egendom och ingen av dem begär att få överta den andres egendom behöver inte någon bodelning göras. En bodelning är alltså inte obligatorisk, men om ni ska göra en så ska det ske i samband med äktenskapsskillnad. Det finns ingen bestämd tid inom vilken bodelning ska ha utförts och det finns inget straff för om en bodelning inte genomförs.

När de gäller bodelning med anledning av ena makens död förhåller det sig dock lite annorlunda. Även i detta fall är 9 kap. 1 § tillämplig eftersom dödsfall innebär att äktenskapet upplöses. När en person dött ska en bouppteckning göras och om personen som dött varit gift eller sambo är bodelning en förutsättning för att bouppteckningen ska kunna genomföras. Enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a § förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Informationen som ligger till grund för bouppteckningen består bland annat av den eventuella bodelningen som därför ska ha gjorts innan bouppteckningen.

Skatteverket ansvarar för att se till att bouppteckning förrättas och ges in till Skatteverket inom den föreskrivna tiden. Om skyldigheten försummas får Skatteverket förelägga den eller de som är ansvariga för bouppteckningen att vid vite att ge in den inom en viss tid. Ett vite är ett belopp som en myndighet kan ålägga en person att betala inom en viss tid.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2657)
2020-10-31 Vad ska ingå i en bodelning?
2020-10-31 Hur fördelas egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-10-30 Bättre rätt till bostad efter separation
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

Alla besvarade frågor (85632)