Hur länge kan hyresvärden kräva en tidigare hyresgäst på en hyresskuld, och hur kan jag bevisa att jag har betalat hyran?

2020-10-31 i Skuld
FRÅGA
En privat föredetta hyresvärd kräver hyra där jag bodde för över 1 år sedan. Det finns inget skriftligt avtal och jag fick flytta då dem skulle skiljas. Det var frun som frågade om jag ville hyra huset. Mannen (som äger huset) ville inte att jag skulle bo kvar vid deras skilsmässa. Det fanns inget muntligt avtal med mannen. Betalade hyra kontant den sista månaden då min mobil kraschade och hade ingen dator.Det var lugnt för mannen. Nu, över ett år sedan har jag nu fått krav från kronfogden i min fd hyresvärds namn. Vad gör jag? Vad gäller i detta fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om muntliga hyresavtal är tillåtet, samt om hyresgästen får betala hyran kontant. Därefter kommer jag att svara på om hyresvärden kan kräva en tidigare hyresgäst på hyra om det gått mer än ett år sedan hyresgästen flyttade ut, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Är muntliga hyresavtal tillåtet?

Muntliga hyresavtal är tillåtna. Hyresavtal ska dock upprättas skriftligen om hyresgästen eller hyresvärden begär det, se 12 kap 2 § 1 st Jordabalken (här). Ett muntligt hyresavtal är alltså lika giltigt som ett skriftligt, men ett skriftligt hyresavtal är att föredra ur bevissynpunkt.

Får hyresgästen betala hyran med kontanter?

Av 12 kap 20 § 2 st Jordabalken (här) framgår att hyresgästen alltid har rätt att betala hyran genom postanvisning, postgiro eller bankgiro. Det finns alltså ingen uttrycklig rätt i lagen att betala hyran kontant, så det är hyresvärden som avgör om hyresgästen får betala hyran kontant eller inte. I det här fallet fick du betala den sista månadshyran med kontanter.

Kan hyresvärden kräva en tidigare hyresgäst på hyra om det gått mer än ett år sedan hyresgästen flyttade ut?

För skulder på grund av ett hyresförhållande gäller att hyresvärden eller hyresgästen måstemåste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Detta framgår av 12 kap 61 § Jordabalken (här). Om det har gått mindre än två år från att du flyttade ut kan alltså din förra hyresvärd kräva dig på en hyresskuld. Men i ditt fall har du betalat den sista hyran (och inget i din fråga tyder på att du skulle ha låtit bli att betala tidigare månadshyror).

Vad du kan göra nu

Om man har fått ett krav om att man ska betala en skuld, alltså ett betalningsföreläggande från Kronofogden, ska man först meddela Kronofogden att man fått betalningsföreläggandet. Om man tycker att kravet är korrekt kan man betala, om man tycker kravet är felaktigt kan man bestrida kravet. Information om vad som gäller om man fått ett krav om att betala finns på Kronofogdens hemsida (länk här).

Eftersom du tycker att kravet är felaktigt drar jag slutsatsen att du vill bestrida kravet. Då ska du ange vad som är felaktigt med betalningsföreläggandet. I ditt fall är det bra om du kan visa att du har betalat även den sista månadshyran. Eftersom hyran betalades kontant kan man inte hänvisa till kontoutdrag. Du kan kolla om du fick ett kvitto på att du har betalat hyran eller om det finns meddelanden mellan dig och den förra hyresvärden som tyder på att du har betalat.

Om du har fler frågor bör du kontakta Kronofogden.

Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (502)
2021-06-19 Kan jag begära att banken delar upp ansvaret för lånet när jag skiljer mig?
2021-06-08 Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?
2021-05-27 Är det möjligt att överlåta en skuld till ny gäldenär?
2021-05-27 Avskriva skuld

Alla besvarade frågor (93231)