Hur länge kan en hantverkare göra ett betalningskrav gällande?

2019-02-26 i Preskription
FRÅGA
Hej, Efter en renovering fick jag och sambon flertalet fakturor från hantverkaren som höll i projektet. Vi betalade alla utom en, den bestred vi. Efter bestridanted har vi inte hört något från hantverkaren. Detta var 2017. Hur många år efter kan hantverkaren höra av sig och kräva att vi ska betala fakturan som vi bestred, dvs. återuppta ärendet? När är ärendet definitivt avslutat? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 40 § konsumenttjänstlagen så har man rätt att få en specificerad räkning på tjänsten och att den är tydlig så att konsumenten kan bedöma arbetets art och omfattning, samt att det ska framgå hur priset har beräknats om man inte har avtalat om fast pris. Det är bra att ni har bestridit fakturan som ni inte håller med om.

Bestämmelser om preskription hittar ni här. Enligt 3 § andra stycket preskriptionslagen så preskriberas en konsumentfordran efter tre år från dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Preskription innebär att man inte kan göra gällande ett betalningskrav längre, 8 § preskriptionslagen. Preskriptionen avbryts om den betalningsskyldige får ett krav på betalning, 5 § 2 punkten preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott sker även om den som gör gällande betalning vänder sig till kronofogdemyndigheten eller till domstol, 5 § 3 punkten preskriptionslagen, vilket skulle kunna ske om hantverkaren väljer att tvista vidare om fordran. När preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa 6 § preskriptionslagen.

Om hantverkaren inte hör av sig inom 3 år från det att han gjorde betalningskravet gällande så förfaller alltså fordran.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88212)