Hur länge har man underhållsskyldighet till sina barn?

2019-09-01 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Jag betalar underhåll för mitt barn som går i gymnasiet. Är medveten om att man betalar underhåll vid grund/gymnasiestudier tills barnet blivit högst 21 år och fortfarande bor hemma hos den andra föräldern.Hen har nu möjlighet att läsa ett fjärde "extra" år utöver de tre obligatoriska för programmet.Min fråga är: Ska jag fortsätta betala underhållsbidrag för år fyra även om gymnasiekompetens uppnås efter tre år?Vilka är reglerna gällande detta?Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör underhållsskyldighet till barn så är föräldrabalken tillämplig.

Hur länge är man skyldig att betala underhåll?

Precis som du skriver har man en skyldighet att betala underhåll tills barnet är arton år, eller 21 år om barnet fortfarande inte har slutfört sin skolgång (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Det är inte helt klart i lagtexten vad "jämförlig grundutbildning" innebär, men det finns ett rättsfall som klargör rättsläget (NJA 1990 s. 49). I rättsfallet diskuterade Högsta domstolen huruvida en förälder hade underhållningsskyldighet efter att barnet hade slutfört en gymnasieutbildning och därefter valde att läsa ett år till på gymnasieskolan. Slutsatsen blev att en förälders underhållsskyldighet kvarstår så länge barnet studerar någon form av gymnasieutbildning, oavsett om barnet dessförinnan redan har slutfört en utbildning. Mycket tyder alltså på att din skyldighet kvarstår även under ditt barns fjärde studieår.

Sammanfattning

I ett rättsfall har Högsta domstolen kommit fram till att underhållsskyldigheten kvarstår så länge ett barn på något vis studerar på gymnasiet. Det spelar alltså ingen roll om barnet har slutfört en utbildning och sedan väljer att läsa ytterligare år. I och med det kvarstår din underhållsskyldighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81800)