FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll01/09/2019

Hur länge har man underhållsskyldighet till sina barn?

Hej,

Jag betalar underhåll för mitt barn som går i gymnasiet. Är medveten om att man betalar underhåll vid grund/gymnasiestudier tills barnet blivit högst 21 år och fortfarande bor hemma hos den andra föräldern.

Hen har nu möjlighet att läsa ett fjärde "extra" år utöver de tre obligatoriska för programmet.

Min fråga är: Ska jag fortsätta betala underhållsbidrag för år fyra även om gymnasiekompetens uppnås efter tre år?

Vilka är reglerna gällande detta?

Vänligen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör underhållsskyldighet till barn så är föräldrabalken tillämplig.

Hur länge är man skyldig att betala underhåll?

Precis som du skriver har man en skyldighet att betala underhåll tills barnet är arton år, eller 21 år om barnet fortfarande inte har slutfört sin skolgång (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Det är inte helt klart i lagtexten vad "jämförlig grundutbildning" innebär, men det finns ett rättsfall som klargör rättsläget (NJA 1990 s. 49). I rättsfallet diskuterade Högsta domstolen huruvida en förälder hade underhållningsskyldighet efter att barnet hade slutfört en gymnasieutbildning och därefter valde att läsa ett år till på gymnasieskolan. Slutsatsen blev att en förälders underhållsskyldighet kvarstår så länge barnet studerar någon form av gymnasieutbildning, oavsett om barnet dessförinnan redan har slutfört en utbildning. Mycket tyder alltså på att din skyldighet kvarstår även under ditt barns fjärde studieår.

Sammanfattning

I ett rättsfall har Högsta domstolen kommit fram till att underhållsskyldigheten kvarstår så länge ett barn på något vis studerar på gymnasiet. Det spelar alltså ingen roll om barnet har slutfört en utbildning och sedan väljer att läsa ytterligare år. I och med det kvarstår din underhållsskyldighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000