FrågaKÖPRÄTTÖvrigt25/11/2020

Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

Jag är helt med på att om man får dubbletter av en beställd produkt, så är man inte skyldig att höra av sig till företaget man köpt av. Även att företaget fortfarande äger den produkten jag inte har beställt. Finns det nån gräns på hur länge företaget har på sig att hitta sitt misstag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

I mitt svar kommer jag att utgå från att det rör sig om ett konsumentförhållande, att du i egenskap av konsument har köpt produkten av företaget. Precis som du nämner har du ingen skyldighet att höra av dig till företaget som har skickat dubbletten av den beställda produkten. Likaså är det mycket riktigt att företaget fortfarande äger den dubblett som du inte har beställt. Äganderätten till produkten övergår inte genom företagets misstag men företaget får själv ta hand om sitt misstag. Företaget har rätt att återfå den felskickade produkten om de kontaktar dig och du är skyldig att hålla produkten tillgänglig för avhämtning. Eftersom du inte äger produkten har du inte heller rätt att använda den. Om du inte skulle lämna tillbaka produkten kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Frågan är följaktligen hur länge företaget har på sig att inse sitt misstag och kontakta dig för att återfå den felskickade dubbletten av produkten.

Hur länge har företaget på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

Här får man se till vilken preskriptionstid som gäller, hur lång tid företag har på sig att göra gällande att den felskickade produkten ska skickas tillbaka. Den allmänna preskriptionstiden går att finna i preskriptionslagen (PreskrL). I ditt fall är gäller en preskriptionstid på 3 år förutsatt att det inte har skett ett s.k preskriptionsavbrott (1-2 §§ PreskrL). Det här avbrottet kan t.ex göras genom att företaget kontaktar dig för att återfå dubbletten. Om företaget inte har krävt tillbaka den felskickade dubbletten inom 3 år har det rätt att göra gällande sin äganderätt efter denna tid.

Hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du välkommen att återigen höra av dig till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?