Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag?

2019-09-15 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående underhåll till vår dotter. Hon är 22 år och har bott med sin mamma mestadels. Hon har varit sjuk sen 15-års åldern och inte gått ut grundskolan. Ingen skola och inget jobb alltså. Pappan betalade 2 000 kr/månad tills dess hon fyllde 20 år, men slutade sen. Han har två boenden, Sverige och Portugal. Tjänat 70 000-80 0000/månad. Nu har jag blivit sjukskriven pga en arbetsskada och undrar lite över om pappan har skyldighet att hjälpa till med betalning till dottern? Skulle man i så fall få det retroaktivt? Är det Försäkringskassan som beslutar eller? Han har dessutom 2 äldre barn i ett tidigare äktenskap. 26 och 298 år, som jobbar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldighetens varaktighet

En förälders underhållskyldighet upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år, men i de fall barnet fortfarande studerar på grundutbildningsnivå (grundskola och gymnasieskola) förlängs underhållskyldigheten intill dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Eftersom barnet nu är 22 år gammal föreligger inte längre någon underhållsskyldighet från föräldrarnas sida. Således kan du inte längre kräva att pappan ska fortsätta att betala underhållsbidrag.

Alternativa lösningar

Om du kan komma överens med barnets pappa skulle ni kunna skriva ett avtal om fortlöpande utbetalningar så länge det kan anses nödvändigt. Det skulle i så fall ske på helt frivillig avtalsrättslig grund, och faller således helt utanför den familjerättsliga regleringen.

I annat fall borde dottern kunna få studiebidrag från CSN vid återgång till studier. Vid sjukdom under studier utgår studiehjälp, men för det förutsatts att studierna har påbörjats om sjukdom inträffar under det första kalenderhalvåret från studiernas början (19 § studiestödsförordningen). Om studier skulle vara uteslutna så bör ni kontakta socialnämnden i er kommun och se om det är möjligt att erhålla försörjningsstöd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Försörjningsstöd förutsätter dock att man redan har uttömt alla möjligheter att få sina behov för livsföring tillgodosedda för att aktualiseras.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82690)