Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?

2019-10-13 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en son, 19 år 1/12. Han kuggade 3 high-level ämnen på IB och måste nu tenta om i maj 2020. Han får ingen alfa-kassa, studiebidrag eller underhåll. Vi är 2 skiljda föräldrar men jag står för allt... Boende, mat, hygienartiklar, kläder, körkort etc.. Försökt få barnets far att bidra men han svarar ej på mess eller telefon. Ska det juridiskt sätt få gå till så här? Har man inte försörjningsplikt fram till barnet fyller 21 eller han får ett jobb?? Jag går på knäna.... Jobbar 100% natt och vet inte hur jag ska få pengarna att räcka till snart...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande försörjning och underhåll av barn hittar du främst i 7 kap. föräldrabalken (FB).

När det gäller försörjning av barn ska hänsyn tas till barnets behov och föräldrarnas totala ekonomiska förmåga. Även barnets egna eventuella inkomster ska tas till hänsyn vid bedömningen om omfattningen av föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket FB). Generellt sett har föräldrarna en underhållsskyldighet för barnet fram till att barnet fyller 18 år. Denna underhållsskyldighet fortsätter dock om barnet går i skolan, som längst fram till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Eftersom din son är 19 år gammal och går i skolan är det exakt som du säger, både du och din sons far har underhållsskyldighet åt honom fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller tills dess att han blir klar med skolan. Kostnaderna för underhållet ska fördelas så att du och din sons far ska betala var och en efter egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Så som jag har förstått det bor er son hos dig och inte hos hans far, så hans fars underhåll ska därmed ske via underhållsbidrag. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB).

Sammanfattningsvis instämmer lagen alltså med det du menar, och din sons far har därmed samma underhållsskyldighet som du har. Underhållsskyldigheten ska utövas genom att din sons far betalar underhållsbidrag till din son fram till att han antingen fyller 21 år gammal, eller går klart skolan.

Hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (895)
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?

Alla besvarade frågor (77187)