Hur länge gäller spärrtiden vid indraget körkort?

2021-05-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Körde 95 på en 60 väg kört prickfritt i 40år hur många månader blir jag utan körkort
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om överträdelser av hastighetsbegränsningar finnes i Trafikförordningen. Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver, enligt 3 kap. 14 § Trafikförordningen.

Hastighetsbestämmelserna framgår av 3 kap. 17 § Trafikförordningen. Straffet för att bryta mot en hastighetsöverträdelse är penningböter, se 14 kap. 3 § Trafikförordningen, förutsatt att du inte agerat vårdslöst.

Ett körkort återkallas i det fall föraren överskridit högsta tillåtna hastighet, se 5 kap. 3 § 4p. Körkortslagen. Är överträdelsen att anse som ringa ska körkortet inte återkallas. Enligt praxis och tidigare förarbeten är en hastighetsöverträdelse på 30 km/h eller under att anse som ringa, ifall hastighetsbegränsningen ligger på 50 km/h.

Utgår man från tidigare praxis är din hastighetsöverträdelse inte att anse som ringa, och ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Hur lång tid du måste vara utan körkort beror på hur allvarlig din överträdelse är. Spärrtiden ligger mellan en månad och tre år, se 5 kap. 6 § Körkortslagen.

Det går inte att svara exakt på frågan hur lång tid ditt körkort kommer att vara indraget. Vid bedömningen beaktas svårhetsgraden på hastighetsöverträdelsen, samt ditt behov av körkort, hur lång tid det gått från dess att körkortet togs från dig, och eventuella tidigare trafikförseelser.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97337)