Hur länge gäller inkassoskulder?

Hej har en fråga,Kan inkassoskulder från 1997-2005 verkligen gälla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skulder kan i vissa fall preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att borgenären inte kan vidta några åtgärder (t.ex. inkasso, kronofogde m.m.) för att begära in skulden. Den normala preskriptionstiden för en skuld är tio år. För fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk är preskriptionstiden tre år (2 § Preskriptionslagen).

Sett till när skulderna uppkom skulle de vara preskriberade, om det inte vore för att en ny preskriptionstid börjar löpa vid ett preskriptionsavbrott. Preskriptionen avbryts genom att du betalar på skulden, betalar ränta eller amortering eller erkänner skulden på annat sätt. Den avbryts även genom att du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller åberopar skulden vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten m.m. (5 § Preskriptionslagen). En skuld kan på så vis hållas levande hur länge som helst.

Som svar på din fråga innebär det att skulderna fortfarande kan gälla, under förutsättning att det skett preskriptionsavbrott enligt ovan.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo