Hur länge gäller företrädaransvar om ett kommanditbolag försätts i konkurs?

Hur länge gäller företrädaransvar om ett kommanditbolag försätts i konkurs?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågor om kommanditbolag finns reglerat i lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Frågor om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL). Jag kommer därför att hänvisa till dessa lagar i mitt svar nedan.


Företrädaransvar

Att ha ett företrädaransvar innebär att man som företrädare för ett bolag blir betalningsskyldig för dess obetalda skulder. Om bolaget skulle gå i konkurs och inte kunna betala av sina skulder blir det alltså företrädaren som blir skyldig att betala dessa i bolagets ställe. Jag förstår din fråga som att det inte råder några tveksamheter kring att företrädaransvar föreligger. 


Företrädaransvar i kommanditbolag

I ett kommanditbolag är alla företrädaransvariga solidariskt ansvariga för bolagets skulder (2 kap. 20 § HBL och 3 kap. 1 § HBL). Det innebär att alla komplementärer ska täcka bolagets skulder tillsammans. Alla skulder som uppstått i bolaget under den tid man varit komplementär i bolaget, och alla skulder som redan fanns i bolaget när man blev det, ska då betalas. Det är viktigt att särskilja komplementärer och delägare åt i kommanditbolag. En delägare är inte företrädaransvarig eftersom denna inte är behörig att företräda bolaget (3 kap. 7 § HBL). Det måste därför finnas minst en komplementär i ett kommanditbolag (3 kap. 2 § HBL).


"Preskription av företrädaransvar"

Din fråga handlar egentligen om när företrädaransvaret ska upphöra. Det finns ingen särskild tidsram för när du som företrädare i ett kommanditbolag inte längre behöver täcka bolagets skulder, utan det handlar i själva verket om när fordringarna i fråga preskriberas. Den allmänna preskriptionstiden på fordringar är 10 år (2 § PreskL). Det innebär att du inte längre är skyldig att stå för en skuld som bolaget haft efter att tio år passerat sedan fordringens uppkomst. Detta förutsätter dock att det inte skett något preskriptionsavbrott dessförinnan (2 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott kan ske på tre sätt (5 § PreskL):


  1. Att gäldenären (du) erlägger betalning eller på annat sätt erkänner fordran gentemot borgenären
  2. Att gäldenären (du) får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären (till exempel påkallelse av betalning)
  3. Att borgenären väcker talan mot gäldenären (du) eller på annat sätt åberopar fordringen i domstol, Kronofogden eller liknande

Om preskriptionsavbrott påkallas börjar alltså 10-års-fristen om från början (6 § PreskL). Detta innebär att det kan ta lång tid innan du som företrädare i ett kommanditbolag inte längre är skyldig att betala bolagets skulder. Det finns inte någon definitiv sluttid utan handlar om att bolagets samtliga skulder ska ha preskriberats. Detta kan, som du kanske förstår, ta väldigt lång tid beroende på antalet fordringar och på fordringarnas borgenärer.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”