Hur länge gäller ett borgensavtal?

FRÅGA
HejMin man har varit borgensman för en hyresrätt till vår dotterKontraktet gick ut 20170731Vid besiktningen som vi inte kunde medverka vid 20170731 så kom man fram till att hon hade rökt i lägenheten i ett av rummen vid balkongen men inte så stora skador tycker vi som dom ansåg att det skulle kosta 8.000 att återställaStår inte skrivet i kontraktet att det är förbjudet att röka i lägenhetenLägenheten skulle efter hennes flytt totalrenoveras det var inte bara hennes utan alla lägenheter i fastigheten skulle renoveras efter hand Vid för besiktningen i början av juli månad så frågar hon hyresvärden just om detta att hon rökt och om vi själva skulle justera detta innan flyttTill svar fick hon då att det tar vi vid slutbesiktningenEftersom vi inte kunde medverka då bl.a pga att dom hade meddelat oss fel tid så bad vår dotter dom att kontakta oss så fort det var klart så att vi hade möjlighet att om det behövdes att återställa de rum som dom ansåg var rökt i, till saken hör att vi satt och väntade på deras samtal som aldrig kom och dom säger att dom ringt fast vi vet att dom ej gjorde det Har varit och pratat med hyresvärden om detta och dom säger då att ord står mot ordFick dock ner kostnaden till 4.000Denna faktura skicka dom oss 2 månader efter kontraktets utgångMin fråga är, är min man fortfarande ansvarig som borgensman för detta krav pga sitt borgensåtagande på hyreskontraktet
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge och vilka kostnader borgensavtalet gäller?

Ett sammanfattat svar står längst ned.

Vad är en borgen?

Syftet med ett borgensavtal är att borgensmannen ska gå in i huvudmannens (er dotter) ställe om er dotter inte själv kan betala (10 kap. 8§ handelsbalken). Ett borgensavtal brukar kallas "accessorisk avtal" som innebär att borgensavtalet och huvudavtalet hänger ihop. Borgensavtalet kan inte fortsätta/överleva utan huvudavtalet. Om huvudavtalet upphör så upphör också borgensavtalet att gälla.

Detta innebär även att borgensavtalet gör borgensmannen skyldig att betala det som huvudmannen inte kan betala. Huvudmannens betalningsskyldighet blir då borgensmannens betalningsskyldighet i slutändan. Så om er dotter hade varit skyldig att betala de 4000 kronorna så är även din man det. Detta gäller allt relaterat till lägenheten. Om inte avtalet specifikt medger borgensåtagande för just en speciell kostnad eller del.

Eftersom din fråga handlar om ett skadestånd så är det inte ovanligt att fakturan kommer senare än skadans uppkomst. Framför allt i och med slutbesiktning. Det innebär däremot inte att skadan uppkom/betalningsskyldigheten utlöstes vid ett senare tillfälle.

Vad är det för typ av borgen?

Beroende på vilken form av borgen din man gick in i så har borgenären (hyresvärden) olika möjligheter. På din fråga låter det som att det antingen är en enkel borgen eller en proprieborgen.

En enkel borgen innebär att borgenären (hyresvärden) först måste rikta krav och försöka driva in betalningen från huvudmannen/gäldenären (er dotter). Om det inte går så får borgenären rikta krav mot borgensmannen (din man). (10 kap. 8§ handelsbalken)

En proprieborgen innebär att borgenären kan rikta krav mot borgensmannen direkt istället för att först behöva försöka driva in betalningen från huvudmannen.

Summering och svar.

Borgensavtal förpliktigar din man att betala om er dotter inte kan det. Så det er dotter kan eller kunde blivit betalningsskyldig för kan din man också bli när det gäller lägenheten. Din man måste alltså betala om din dotter skulle behövt det.

Däremot om det sått i avtalet att borgensavtalet endast gäller hyran och inget annat så behöver din man nog inte betala de 4000 kronorna. Men då måste det specifikt stå i avtalet.

Hoppas att du fick ett svar på frågan. Om du har fler frågor eller behöver fortsatt juridisk hjälp så är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen.

Mvh/Henrik Berg

Henrik Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97474)