Hur länge gäller en muntlig varning på jobbet?

FRÅGA
Hej, jag har fått en muntlig varning på jobbet och undrar hur länge en varning gäller? Har inget kollektivavtal på jobbet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivaren får enbart säga upp en arbetstagare med saklig grund antingen pga. arbetsbrist eller personliga skäl. Av 7§ st. 1 LAS går att utläsa att en uppsägning från AG:s sida ska vara sakligt grundad. Ett sätt att undersöka ifall det föreligger saklig grund är genom MMS- metoden, det vill säga att det ska föreligga misskötsel, att arbetsgivaren har medvetandegjort misskötseln och om misskötseln har inneburit skada för arbetsgivaren. Vad gäller medvetandegörandet finns det inget reglerat hur länge den gäller, d.v.s. den gäller för alltid. Varningen kan både vara skriftlig och muntlig.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91363)