Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?

2019-11-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Villkorlig dom med milt böter stöld hur länge stannar det kvar sammanlagt i belastningsregisterret?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge en uppgift om ett brott som begåtts finns kvar i belastningsregistret regleras i Lagen om belastningsregister.

En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem årefter domen, beslutet, föreläggandet av ordningsbot eller godkännandet av strafföreläggandet, enligt 17 § p. 9 Lagen om belastningsregister.

En uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio årefter domen eller beslutet, enligt 17 § p. 4 a Lagen om belastningsregister. Om den som begick brottet eller brotten var under 18 årvid tillfället då det begicks finns istället en sådan uppgift kvar i belastningsregistret i fem år, enligt 17 § p. 4 b Lagen om belastningsregister.

Om en ny uppgift, däremot, förs in i belastningsregistret innan utgången av en befintlig uppgifts gallringstid, kommer uppgifterna i belastningsregistret inte försvinna förrän utgången av det nya brottets gallringstid. Om den nya uppgiften avser penningböter gäller detta dock inte, 18 § Lagen om belastningsregister.

Sammanfattning

Om du har dömts för ett brott och påföljden bestämts till dagsböter och villkorlig dom kommer båda uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 10 år.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om svaret var otydligt eller om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1070)
2020-02-13 Får man skaffa vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-02-11 Vad är reglerna om familjehem, omkostnadsersättning och försörjningsstöd för ensamkommande?
2020-02-07 Vilka uppgifter i belastningsregistret kan en arbetsgivare ta del av?
2020-02-04 Får privata verksamheter kamerabevaka?

Alla besvarade frågor (77126)