Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?

2019-06-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej hur länge finns man kvar i belastningsregistret, om man fått straffet dagsböter med villkorlig dom, samt strafföreläggande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, beslutet, föreläggandet av ordningsbot eller godkännandet av strafföreläggandet, enligt 17 § p. 9 Lag (1998:620) om belastningsregister.

En uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio år efter domen eller beslutet, enligt 17 § p. 4 a. Om den som begick brottet eller brotten var under 18 år vid tillfället då det begicks finns istället en sådan uppgift kvar i belastningsregistret i fem år, enligt 17 § p. 4 b.

Enligt lagens 18 § framgår det att i fall då en ny uppgift förs in i belastningsregistret under tiden då en gammal uppgift fortfarande finns kvar kommer uppgifterna i registret inte tas bort förrän det nya brottet gallras. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter.

Sammanfattning

Om du har dömts för ett brott och påföljden bestämts till dagsböter och villkorlig dom kommer båda uppgifterna att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänligen,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1120)
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden
2020-05-24 Får man röka vattenpipa på kafé?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?

Alla besvarade frågor (80308)