FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/07/2022

Hur länge finns uppgifter om böter i belastningsregistret?

Hej! Jag och en kompis var 19-20 år när vi begick ett misstag att stjäla varor från en butik. Vi fick betala dagsböter, inga andra påföljder. Jag undrar nu, försvinner pricken i registret efter 5 år eller hur ser det ut? Kan även pricken i registret påverka ifall jag skulle bli stannad av polis vid fortkörning elr bara en kontroll? Ser dom direkt min prick?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

För att se hur länge en uppgift finns i belastningsregistret kommer jag använda mig av lagen om belastningsregister.

Hur länge finns uppgifter om böter i belastningsregistret?

Hur länge en uppgift finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd som man dömts till. I belastningsregistret anges vilken straffpåföljd som en viss person fått genom beslut, dom eller strafföreläggande (3 § 1 p. Lag om belastningsregister).

I ert fall var påföljden dagsböter. Vid dagsböter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret fram tills fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet (17 § 9 p. Lag om belastningsregister). Det vill säga att fem år efter att ni fick dagsböterna kommer uppgifterna gallras från belastningsregistret.

Det är polismyndigheten som för belastningsregister vilket innebär att myndigheten har tillgång till registret. Uppgifterna i belastningsregistret kan komma att vara intressanta exv. vid rekrytering av arbetstjänster eller vid påföljdsbestämning. Uppgifterna har ingen påverkan på fortkörning eller liknande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare