Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2021-09-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur länge skulle vara vara finns sexofredande på polis registerutdrag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om hur länge uppgift om sexuellt ofredande finns kvar i belastningsregistret. Om jag har förstått din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny med ytterligare förtydligande. Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge det kommer att finnas kvar i belastningsregistret, det går därför inte att ge något kort och rakt svar på din fråga. I det följande går jag emellertid igenom vilka påföljder som tas bort efter hur lång tid, och i slutet förklarar jag vad som förmodligen gäller för sexuellt ofredande.

Reglerna om hur länge uppgifter finns i belastningsregistret finns i 17 § lagen om belastningsregister.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

Åklagares beslut att inte åtala för brott, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande

Penningböter.

Dagsböter.

Tillträdesförbud.

Fängelse- eller förvandlingsstraff som har fallit bort.

Villkorlig dom om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Skyddstillsyn om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ungdomstjänst om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ungdomsvård eller överlämnande till vård för missbrukare, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ungdomsövervakning om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgift om att man förklaras fri från påföljd, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut

Villkorlig dom.

Åtalsunderlåtelse (åklagarens beslut att inte åtala för brott om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet).

Skyddstillsyn.

Ungdomstjänst om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ungdomsvård eller överlämnande till vård för missbrukare, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.

Ungdomsövervakning om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgift om att man förklaras fri från påföljd om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.

Beslut om kontaktförbud.

Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.

Uppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats

Fängelse eller förvandlingsstraff för böter.

Sluten ungdomsvård.

Rättspsykiatrisk vård.

Vad gäller sexuellt ofredande

Påföljden för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år. (6 kap. 10 § brottsbalken)

Beroende på vilken påföljd som en person döms till för ett sexuellt ofredande kommer alltså uppgiften finnas kvar i belastningsregistret i antingen 5 eller 10 år.

Om det före utgången av denna tid emellertid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret beträffande samma person, ska ingen av uppgifterna försvinna så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. (18 § lagen om belastningsregister)

Mer information om belastningsregistret hittar du på Polisens hemsida här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?