Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2020-10-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Dömd 1968 för rån. Finns det kvar i brottsregister.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring gallring i brottsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregister är samma sak som brottsregister och innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lag om belastningsregister). Hur länge uppgifter om brottet finns kvar i registret beror på vilken påföljd personen i fråga har dömts till. Om påföljden för ett brott är fängelse kommer uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningen (17 § p. 1 lag om belastningsregister). Om påföljden exempelvis är villkorlig dom kommer uppgifterna finnas kvar i 10 år efter domen eller beslutet (17 § p. 4a lag om belastningsregister). Brottet rån har en straffskala på fängelse i lägst ett och högst sex år (8 kap. 5 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis innebär det att uppgifter om brottet rån, förutsatt att man blivit dömd till fängelse, gallras 10 år efter frigivningen. Har man däremot dömts till exempelvis villkorlig dom gallras det 10 år efter domen eller beslutet. Oavsett vilket, borde uppgifterna i dagsläget redan vara gallrade med tanke på att det har gått så lång tid sedan domen meddelades.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2606)
2021-05-15 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Alla besvarade frågor (92284)