Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om stöld tas bort efter 5 år, och villkorlig dom efter 10 år. Står båda två med efter 5 år eller bara villkorlig dom i belastningsregistret ? Fattar inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av straffrättslig karaktär och regleras i lag om belastningsregister.

Påföljden (straffet) avgör

Det är påföljden för brottet som avgör hur länge uppgiften finns i belastningsregistret kort sagt. Eftersom påföljden för stöld kan variera så varierar även hur länge brottet finns med i belastningsregistret. Har man blivit dömd till fängelse försvinner exempelvis uppgiften ur belastningsregistret tio år efter frigivning som huvudregel (17 §, första punkten, lag om belastningsregister). Har man blivit dömd till villkorlig dom finns uppgiften istället tio år efter domen meddelades eller fem år efter domen meddelades om man var under 18 år när brottet begicks (17 §, sjätte punkten, lag om belastningsregister).

Avslutande råd

Om du vill veta mer om gallring av uppgifter ur belastningsregistret rekommenderar jag Polisens hemsida. Mer info hittar du här.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2352)
2020-05-26 Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?
2020-05-25 När gallras uppgift i belastningsregistret?
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

Alla besvarade frågor (80290)