Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?

2019-05-14 i Påföljder
FRÅGA
Stöld + villkorlig dom ..i belastningsregister. Kvarstår stöld i 5 år eller 10? Förstår inte riktigt för stöld ska försvinna efter 5 år. Men man får villkorlig dom kvarstår båda i 10 år eller bara villkorlig dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en person skulle vara dömd för stöld med påföljden villkorlig dom. Regleringen kring belastningsregister finns i lagen om belastningsregister och det man utgår ifrån är påföljden. Då man tar bort en uppgift ur belastningsregistret benämns det som gallring.

Gällande gallring av påföljden villkorlig dom är utgångspunkten att det tas bort ut belastningsregistret 10 år efter meddelad dom enligt 17 § 4a p. lagen om belastningsregister. Detta innebär alltså att uppgiften i din fråga kommer tas bort ur belastningsregistret 10 år efter meddelad dom. Hade personen som dömts för stöld istället fått påföljden böter hade uppgiften gallrats efter 5 år från meddelad dom enligt 17 § 8 p. lagen om belastningsregister. Det som är av intresse är alltså påföljden, inte brottet, och villkorlig dom gallras efter 10 år.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1022)
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter
2019-05-14 Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?
2019-05-14 Möjlighet att skjuta upp betalning av strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (69117)