Hur länge finns uppgift om straffvarning i belastningsregistret?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Min dotter åkte fast för snatteri strax efter att hon fyllt 15. Hon är nu drygt 18 och har sökt och fått jobb som danslärare. Arbetsgivaren vill ha utdrag ur belastningsregistret. Finns brottet i straffregistret efter drygt tre år? Åklagaren beslutade att ge henne en straffvarning. Hon slapp alltså rättegång och straff. Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge uppgiften om straffvarning finns kvar i din dotters belastningsregister, och i så fall om hennes nya arbetsgivare kommer se detta i utdraget.

Uppgift om straffvarning försvinner efter tre år

En uppgift om straffvarning finns kvar i en persons belastningsregister i tre år från det att beslutet om straffvarning fattades. Det finns alltså goda chanser att uppgiften hunnit gallras (tagits bort) ur hennes register idag.

Vad ingår i ett begränsat utdrag?

En privat arbetsgivare, idrottsförening eller liknande får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd.

När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Det som ingår är i sådana fall mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott.

Sammanfattning

Det kan vara så att uppgiften om straffvarningen hunnit gallrats ur belastningsregistret. Även om uppgiften inte hunnit gallras är det nog så att denna uppgift ändå inte syns i det begränsade utdraget som din dotter kommer lämna in till arbetsgivaren.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1494)
2021-04-23 Uppgifter i belastningsregistret
2021-04-23 Är det olagligt att fly från polisen?
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

Alla besvarade frågor (91439)