Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA
Jag fick en misshandel dom i mars -10. Jag överklagade men fick samma som i tingsrätten. Fick samhällstjänst som jag blev klar med maj -11. Min fråga är när kommer min anmärkning i belastningsregistret försvinna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden t.ex. fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Har personen ifråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 (här).

Du skriver i din fråga att du dömdes till samhällstjänst för misshandel. Jag tolkar din fråga som att du dömdes i tingsrätten i mars 2010. Påföljden samhällstjänst är i Sverige ingen självständig brottspåföljd, vilket betyder att den alltid kombineras med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Skyddstillsyn och villkorlig dom gallras ur belastningsregistret 10 år efter att domen meddelades, se 17 § p. 4 (här).

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll