Hur länge finns uppgift kvar i belastningsregistret? Ringa stöld

2020-03-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,hur länge syns ringa stöld i belastningsregistret?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid en uppgift är kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man fått och inte på själva brottet i sig. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, 3 § p. 1 Lag om belastningsregister. Hur länge man har en belastningsnotering i belastningsregistret beror alltså på vilken påföljd man fått.

Av 17 § Lag om belastningsregister framgår hur länge belastningsuppgifter finns kvar i registret. Det framgår, exempelvis, att en uppgift om böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, 17 § p. 9, medan en uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen, 17 § p. 1. En uppgift om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, 17 § p. 4.

För ringa stöld kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap 2 § Brottsbalken (BrB). Då jag inte vet något om vilken påföljd det rör sig om i detta fall eller har någon information om övriga omständigheter är det svårt för mig att ge ett närmre svar på din fråga. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror, i vart fall, på vilken påföljd man fått och av 17 § Lag om belastningsregister framgår det när respektive uppgift gallras.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2439)
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?

Alla besvarade frågor (84261)