hur länge finns samhällstjänst som blivit omvandlad till fängelse kvar i belastningsregistret?

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har läst mig till att man är i belastningsregistret i 10 år om man har varit i fängelse. Gäller det samma om man blev först dömd till samhällstjänst som sedan blev ändrat till 2 månaders fängelse på grund av att man inte kunde slutföra det?
SVAR

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § första punkten Lagen om belastningsregister).

Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning.Detsamma gäller även om man blivit dömd till samhällstjänst (17 § Lagen om belastningsregister).

Det betyder alltså att uppgifterna kommer finnas kvar i 10 år i belastningsregistret även om du först blev dömd till samhällstjänst som sen blev ändrat till fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?