Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregister?

2019-11-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?MvhK
SVAR

Hej K!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Hur lång tid det tar innan en uppgift i belastningsregistret gallras beror på påföljden, inte på brottet i sig

Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.

Belastningsregistret innehåller enligt 3 § lag om belastningsregister uppgifter om bl.a den som genom dom, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot ålagts påföljd för brott. Regler om när uppgifterna gallras finns i sin tur i 17 §.

När en uppgift skall gallras, är dock inte avhängigt vilket brott det rör sig om, utan beror istället på vilken påföljd personen ålades. Uppgifter om böter gallras exempelvis enligt 17 § första stycket nionde punkten lag om belastningsregister 5 år efter domen eller strafföreläggandet, medan uppgift om fängelse gallras först 10 år efter frigivning.

Ringa narkotika brott har enligt 2 § narkotikastrafflagen såväl fängelse som böter i straffskalan, och man kan därutöver tänka sig att kan bli även andra påföljder, som t.ex villkorlig dom eller skyddstillsyn. Eftersom jag inte vet någonting om vilken påföljd det rör sig om, kan jag inte svara på din fråga. Du kan dock, om du tänker på ett konkret brott med en konkret påföljd, själv gå in och kolla på länken ovan för att ta reda på när uppgifterna om påföljden i så fall gallras, eller om de rent av redan har gallrats.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp, även om jag inte kunde svara på din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2400)
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

Alla besvarade frågor (82723)