Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?

2020-02-11 i Påföljder
FRÅGA
blev dömd för något jag är oskyldig till för 10 år sedan,sexuelt ofredande, hur länge finns jag kavar i brottsregistret,och tar man bort det utan att jag behöver påkalla detta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge uppgifterna i ens belastningsregistret stannar och om dem sedan tas bort automatiskt eller om man måste begära detta.

Brottsregister är samma sak som belastningsregister och regler kring detta hittar du i lagen om belastningsregister.

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på längden av straffet.

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år. (6 kap. 10 § Brottsbalken)

Då jag inte vet vad påföljden blev i detta fall redogör jag för båda alternativen.

Böter tas bort från belastningsregistret fem år efter att man fått domen (17 § punkt 9 lag om belastningsregister).

Fängelsestraff tas däremot bort tio år efter frigivningen (17 § punkt 1 lag om belastningsregister).

Uppgifterna tas bort automatiskt när den ovan angivna tiden gått ut. Du behöver alltså inte begära att dem ska tas bort.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1187)
2020-03-28 Hur påverkas brottsprocessen av ett erkännande?
2020-03-21 Finns det en risk att få fängelse för inbrott?
2020-03-16 Fotboja istället för fängelse och alkolås istället för inkallat körkort
2020-03-16 När börjar tiden för pricken i brottsregistret löpa vid påföljden böter?

Alla besvarade frågor (78403)