Hur länge finns min prick i belastningsregistret kvar?

2020-12-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar varför min grova rattfylla som hände för över 8 år sedan fortfarande är kvar i mitt register. Päföjden blev 2 års fängelse men blev böter sammhällstjänst och övervaknkng i ett år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret är ett register som innehåller bl.a. uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom bl.a. dom, beslut och strafföreläggande. Regler om belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister.

Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

En uppgift i belastningsregistret finns inte kvar för alltid, utan gallras efter en viss tid beroende för vilken påföljd man fick för brottet man dömts för.

Om man döms till fängelse gallras uppgiften från belastningsregistret 10 år efter frigivningen. Om man döms till skyddstillsyn gallras uppgiften 10 år efter domen om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Om man endast döms till böter gallras uppgiften i belastningsregistret 5 år efter domen (17 §).

Kan uppgifterna vara kvar under längre tid?

Om det före utgången av tiden som en uppgift om brott i belastningsregistret förs in en ny anteckning beträffande samma person ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Det gäller dock inte om den nya påföljden endast avser penningböter. En uppgift får dock som senast gallras 20 år efter den dom som föranledde att uppgiften fördes in i registret (18 §).

En uppgift kan alltså finnas kvar under en längre tid än den enligt huvudregeln gällande tidsperioden om personen i fråga begår nya brott som förs in i belastningsregistret.

Varför finns min grova rattfylla fortfarande kvar i registret?

Jag har svårt att utifrån din fråga utläsa vilken påföljd du faktiskt dömdes till för ditt brott. Om du dömdes till fängelse gallras uppgiften om brottet enligt huvudregeln 10 år efter frigivningen, dvs när du avtjänat ditt straff på anstalten.

Om du istället dömdes till skyddstillsyn gallras uppgiften om brottet enligt huvudregeln 10 år efter domen. En skyddstillsyn innefattar övervakning och kan förenas med böter eller samhällstjänst.

Om du begått nya brott under tiden som den grova rattfyllan fortfarande finns kvar i registret kan de påverka det brottets gallringstid. Förs det in nya uppgifter i registret ska även den gamla uppgiften lämnas kvar till dess att båda uppgifterna ska gallras, dock som längst 20 år.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91196)