Hur länge finns man kvar i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej blev dömd för bedrägeri 2015 och fick villkorlig dom har läst att det står kvar i fem år stämmer det.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vad är belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 4 punkt så gallras uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom:

1. tio år efter domen eller beslutet, eller

2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

Om du var under 18 år när domen meddelades så är uppgiften troligen gallrad nu. Om du var över 18 år så kommer den finnas kvar i belastningsregistret tills dess att 10 år förflutit.

Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?