​Hur länge finns information kvar i belastningsregistret och vilken information syns?

2020-08-26 i Påföljder
FRÅGA
HejMin son dömdes för ringa stöld 2018 då han snattat en chokladbit. Han erkände och fick inga böter.Finns detta med i belastningsregistret och i sådana fall hur länge?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Hur länge finns information kvar i belastningsregistret och vilken information syns?

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § första punkten i lag om belastningsregister). Eftersom det framgår av din fråga att din son dömts för brottet så har det utfärdats en dom vilket gör att din son finns i belastningsregistret.

Hur länge informationen finns i belastningsregistret innan den gallras (försvinner) beror på påföljden och här är några exempel. Fängelsestraff gallras tio år efter frigivningen (17 § första punkten lag om belastningsregister), skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller fem år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § fjärde punkten lag om belastningsregister), ungdomstjänst gallras tio år efter domen eller fem år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § åttonde punkten lag om belastningsregister), böter gallras fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).

Jag råder dig att fråga din son vilken påföljd han blev dömd till för att veta hur länge informationen syns i belastningsregistret. Om du är intresserad kan du läsa mer om information i belastningsregistret här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1492)
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (91410)