Hur länge finns ett fängelsestraff i belastningsregister?

2020-12-28 i Påföljder
FRÅGA
HejDömd till 3 år och sex månad till fängelse .Jag undrar hur länge gäller min polis blästringen kvar i systemet att söka jobb.
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du blivit dömd till ett fängelsestraff om 3 år och 6 månader, och att du därför undrar hur länge uppgiften finns i belastningsregistret. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av lagen om belastningsregister.

Hur lång tid finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

Det som styr hur lång tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man fått. I ett belastningsregister finns uppgifter om en viss person och vad för straffpåföljd denne fått för brott genom beslut, dom eller exempelvis strafföreläggande (3 § 1 p. Lag om belastningsregister). Hur länge man har en uppgift kvar i belastningsregistret beror alltså på vilken påföljd man fått.

Vad gäller i mitt fall?

Den som blir dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret fram till 10 år efter det att straffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Man ska alltså avtjäna sitt straff, i ditt fall 3 år och 6 månader, och när man blir frigiven och lämnar fängelset startar klockan på 10 år.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91294)