FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/08/2018

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret, och vad är preskriptionstiden för stöld.

Läste om nån som som hade stulit kläder för runt 20 år sedan. Är nyfiken om brott som detta står med i registret än och om det man blev skyldig i pengar är preskriberat. Är brottet för övrigt preskriberat efter så lång tid? Och om man ville söka jobb att jobba med barn på dagis skulle man kunna göra det? Och står man med i brottsregistret om folk söker på den?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Preskriptionstid för stöld.
Preskriptionstiden för stöld är fem år. (35 kap. 1§ p.2 brottsbalken). Det vill säga att åklagaren har fem år på sig att väcka åtal från det att händelsen inträffat. Är personen i fråga dömd för brottet talar man inte om preskriptionstid, då det endast gäller personer som ännu inte blivit åtalade.

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister är samma sak som brottsregister. Det innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ( 3§ p.1 Lag om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning( 17§ p.1 Lag om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen. ( 17§ p.9 Lag om belastningsregister).
Efter att tiden har gått ut finns man alltså inte kvar i belastningsregistret.

Utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivare när man arbetar med barn.
Om du ska arbeta med barn och ungdomar krävs det att du uppvisar ditt belastningsregister på begäran av arbetsgivaren(1§ lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Det är dock endast ett begränsat utdrag som ska lämnas vid arbete med barn. ( 9§ stycke 2 p.6 Lag om belastningsregister) Det betyder att registerutdraget endast ska innehålla uppgifter om brott som rör mord, dråp, grov misshandel, människorov, olika sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott ( 22§ Förordning om belastningsregister).

Registerutdraget kommer alltså inte att innehålla stölden, om inte personen i fråga har gjort sig skyldig till grovt rån. Personen i fråga kan alltså fritt söka arbete på ex dagis, utan att vara tvungen att lämna registerutdrag som innehåller uppgifter om stölden.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo