Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

2020-10-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min man fick ett straffföreliggande för 4 årsen för missahandel ringa brott fick böta hur lång är preskriptionstiden för det? Kan man få bort det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig utav brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB" och Lag om belastningsregister.

Preskriptionstiden

Preskriptionstiden för misshandel är fem år ( 35 kap. 1 § p. 2 BrB). Detta innebär att åklagren har fem år på sig att väcka åtal från det att händelsen har inträffat. Din man har skrivit på ett strafföreläggande och denna har samma verkan som en lagkraftvunnen dom.

Belastningsregistret

Så som jag tolkar din fråga undrar du hur länge din man kommer att finnas med i belastningsregistret. Belastningsregistret är ett registret med uppgifter om den som fått en straffpåföljd antingen genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot som har ålagts påföljd för brott ( 3 § p.1 Lag om belastningsregister). En person som dömts till böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, eller i er mans fall fem år efter det att han har skrivit på strafföreläggandet ( 17 § p. 9 Lag om belastningsregister). Eftersom din man skrev på strafföreläggandet för fyra år sen kommer han därför att finnas med i belastningsregistret i ett år till.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2604)
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?

Alla besvarade frågor (92198)