FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/10/2020

Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

Min man fick ett straffföreliggande för 4 årsen för missahandel ringa brott fick böta hur lång är preskriptionstiden för det? Kan man få bort det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig utav brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB" och Lag om belastningsregister.

Preskriptionstiden

Preskriptionstiden för misshandel är fem år ( 35 kap. 1 § p. 2 BrB). Detta innebär att åklagren har fem år på sig att väcka åtal från det att händelsen har inträffat. Din man har skrivit på ett strafföreläggande och denna har samma verkan som en lagkraftvunnen dom.

Belastningsregistret

Så som jag tolkar din fråga undrar du hur länge din man kommer att finnas med i belastningsregistret. Belastningsregistret är ett registret med uppgifter om den som fått en straffpåföljd antingen genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot som har ålagts påföljd för brott ( 3 § p.1 Lag om belastningsregister). En person som dömts till böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, eller i er mans fall fem år efter det att han har skrivit på strafföreläggandet ( 17 § p. 9 Lag om belastningsregister). Eftersom din man skrev på strafföreläggandet för fyra år sen kommer han därför att finnas med i belastningsregistret i ett år till.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo