Hur länge finns en som för drograttfylla kvar i belastningsregistret?

2020-04-22 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej hur länge kan det finas kvar på belastningsregistret dom för drograttfylleri ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga måste vi inledningsvis fastställa vilken typ av påföljd, alltså straff, som kan komma att aktualiseras vid brottet drograttfylla. Det är nämligen straffet som avgör hur längre en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan det tas bort.

Eftersom din fråga är väldigt allmän hållen blir dessvärre även mitt svar det. Först och främst följer det av lag om straff för vissa trafikbrott 4 § st.2 att straffskalan för drograttfylleri som minst är böter och som mest fängelse i sex månader. Om man sedan döms för brottet tar domstolen i sin straffmätning hänsyn till en rad faktorer såsom försvårande och förmildrande omständigheter, ålder, återfall i brottslighet när de ska bestämma straffet i det enskilda fallet. Enligt domstolspraxis är dock utgångspunkten vid straffmätning att straffet fastställs till det lägsta som anges i straffskalan. Vilket i vårt fall hade varit böter.

Av 17 § p.9 i lagen om belastningsregister framgår det att böter gallras bort fem år.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1003)
2020-09-19 Mobil och kameraanvändning vid bilkörning
2020-09-17 Jag var osäker på hastigheten och körde förbi en fartkamera under min prövotid, vad händer nu?
2020-09-12 Kan jag bli dömd för rattfylleri?
2020-09-10 Får jag indraget körkort under prövotiden på grund av fortkörning?

Alla besvarade frågor (84255)