Hur länge finns en påföljd kvar i belastningsregistret?

2020-02-25 i Påföljder
FRÅGA
Min son på 27 år fick böter på 1500kr för han cyklade mot rött ljus. Han har betalar böten direkt.Hamnar det i hans belastnings register? Om ja, när gallras det?Om han har en tidigare prick som skulle gallras om 3 år, kommer den hänga med eller gallras då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.

Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister).

Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister).

Har personen i fråga endast dömts till böter, likt din son, finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om man har dömts till en ny påföljd medan man fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter, vilket det verkar röra sig om här, (18 § 1 st lagen om belastningsregister). Därför kommer den tidigare påföljden preskriberas vid samma tidpunkt som den ursprungligen skulle ha gjort, alltså om 3 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84417)