Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?

2020-07-02 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan blev precis dömd för grovt penningtvätt och straffpåföljden blev villkorlig dom samt dagsböter 100x80 dvs 8000. Hur länge står detta med i mitt belastningsregister ? Och när börjar tiden "ticka" är det från när domen vunnit laga kraft eller från när "brottet" skedde?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du har dömts till. Du beskriver att du dömts till dagsböter och villkorlig dom. Vid dagsböter ensamt gallras uppgifterna från belastningsregistret fem år efter dom. I ditt fall behöver dock också ses till den villkorliga domen.

Vad gäller villkorlig dom är tiden för belastningsregistret då beroende av din ålder. Om du var under 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i belastningsregistret fem år efter dom. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brottet finns uppgifterna kvar i tio år efter dom.

Med "efter dom" avses den dag dom eller beslut meddelades av domstolen. Det innebär att tiden börjar "ticka" från den dagen dom eller beslut meddelades i högsta instans.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1447)
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet
2021-02-21 Fråga om den samlade brottslighetens straffvärde

Alla besvarade frågor (89563)