FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/12/2019

Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?

Hej,

Jag har två prickar i belastningsregistret som motsvarade straffföreläggande samt böyter. Enlgt de lagar som finns i Sverige tas dessa bort från registret efter fem år om jag förstått det hela rätt. Jag undrar om också ni tar bort dessa strafförelägganden från Lawline?

Hälsning H

Lawline svarar

Hej H!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter samt din andra fråga

Jag kommer i mitt svar på din första fråga att utgå ifrån att du, när du skriver att du har två prickar i belastningsregistret som motsvarar strafföreläggande samt böter, menar att att du genom godkänt strafföreläggandet ålagts två bötesstraff för två olika brott.

Din andra fråga kring om Lawline tar bort strafförelägganden har jag emellertid svårt att förstå; Lawline är ju inte en sajt eller ett företag som ägnar sig åt att kontrollera eller tillhandahålla uppgifter belastningsregistret. Eftersom jag inte förstår din andra fråga kan jag inte svara på den, men du får gärna återkomma och formulera den på ett litet annat sätt.

Böter finns kvar i belastningsregistret i fem år

Regler om belastningsregister finns i lag om belastningsregister.

Belastningsregistret innehåller, som du mycket riktigt skriver, uppgifter om exempelvis när någon genom godkänt strafföreläggande straffats för ett brott (3 § första stycket första punkten belastningsregisterlagen).

Uppgifter om att någon genom godkänt strafföreläggande ålagts böter, gallras dock enligt 17 § första stycket nionde punkten belastningsregisterlagen fem år efter det att strafföreläggandet godkändes.

Det du skriver om att uppgifter om böter gallras efter fem år, är alltså helt korrekt. Om det förflutit mer än fem år sedan dess att du godkände dessa strafföreläggandet är uppgifterna gallrade.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om någonting är oklart eller om du vill återkomma med en omformulering av din andra fråga som jag inte kunde besvara, så får du gärna ställa en ny fråga likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo