Hur länge får man stå på en besöksparkering och vem får parkera på besöksparkeringen?

2021-11-04 i Parkeringsböter
FRÅGA
hur länge får man stå på en besöksparkering och vem får parkera där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar hur länge man får stå på en besöksparkering utan att riskera böter och även vem som får parkera på en besöksparkering.

Hur länge får man stå på en besöksparkering?

Det som är avgörande för hur länge man får stå på en besöksparkering är om skylten "besöksparkering" är den enda skylten eller om skylten har kombinerats med andra parkeringsskyltar.

Om skylten för besöksparkering är en tilläggstavla till den blåa skylten med ett P, dvs. den vanliga parkeringsskylten, får den besökande parkera i högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får besökande parkera under obegränsad tid. Därutöver kan det finnas ytterligare en tilläggstavla som faktiskt anger en tidsbegränsning.

Om det inte finns några andra skyltar än besöksparkeringsskylten, kan det dock fortfarande finnas lokala trafikföreskrifter om parkeringen är på kommunal mark som innebär en tidsbegränsning på t.ex. 24 timmar. Därutöver kan t.ex. styrelsen för en bostadsrättsförening sätta upp interna regler för hur länge besöksparkeringarna får utnyttjas av besökande.

Jag kan därmed tyvärr inte svara exakt på hur länge man får stå på den specifika besöksparkeringen eftersom svaret är beroende av om det finns några extra skyltar och om det finns lokala specialregler.

Vem får parkera på en besöksparkering

På en besöksparkering får endast de som är besökande i området parkera på. Detta eftersom endast trafikantgruppen besökande endast får parkera sina fordon här, och andra får därmed inte parkera på besöksparkeringen (trafikförordningen 3 kap. 54 § tredje stycket). Är fordonet skrivet på adressen där parkeringen finns har bilen inte rätt att parkera på besöksparkeringen. Om besökare faktiskt inte är besökande vid själva parkerandet är parkering inte tillåten.

Det är alltså alltid förbjudet att parkera på en besöksparkering vid sitt hem, och även vid sin arbetsplats. Dessutom ska parkeringen användas av besökande till den fastighet eller det område som har anordnat parkeringen. Om det inte klart framgår av områdets uppbyggnad till vem eller vilka parkeringen hör bör tilläggstavlan kompletteras med vad man ska besöka.

Sammanfattning

Det som är avgörande för hur länge man får stå på en besöksparkering är om det finns andra parkeringsskyltar utöver besöksparkeringsskylten. 24 timmarsregeln gäller om P-skylten sitter ovanför besöksparkeringsskylten. Även lokala föreskrifter kan begränsa parkeringstiden. Det är endast de besökande som får parkera på besöksparkeringen. De som bor i området eller som arbetar där får alltså inte parkera på besöksparkeringen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (494)
2021-12-27 Parkeringsböter - Vart går pengarna?
2021-12-14 Hur lång tid får man parkera innan böter?
2021-11-30 Vem ansvarar för kontrollavgiften vid felparkering?
2021-11-29 Är parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften rätt utfärdad om man stannat för att hjälpa en gammal och sjuk person hem till dörren?

Alla besvarade frågor (98657)