Hur länge får man lön efter att man har sagt upp sig eller fått sparken?

hur länge får man lön efter att man har sagt upp sig eller fått sparken? och gäller det lika för alla yrken i Sverige? har för mig att det är 3 månader men det är bara som jag har hört.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om situationer då en arbetstagare avslutar sin anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Beroende på hur anställningen avslutades har arbetstagaren olika rättigheter
Vad arbetstagaren har rätt till beror för det första på hur anställningen avslutades. Om personen säger upp sig själv eller blir uppsagd, så gäller en uppsägningstid under vilken personen har rätt till lön. Blir personen avskedad, så avslutas anställningen direkt och då har personen inte rätt till någon mer lön (LAS 18 §).

Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till uppsägningstid och lön under denna tid
Vid uppsägning gäller alltså en uppsägningstid. Hur lång denna tid är beror på arbetstagarens anställningsavtal och är inte lika för alla yrken i Sverige och behöver inte ens vara lika inom samma yrke. I första hand gäller den uppsägningstid som står i det anställningsavtal (eller kollektivavtal om det finns) som personen har. Oftast framgår det tydligt i avtalen vilken uppsägningstid som gäller.

Om tiden inte finns reglerad i avtalen, så gäller den uppsägningstid som står i lagen (LAS 11 §). Uppsägningstiden är beroende av hur länge arbetstagaren har varit anställd, enligt följande:
- två månader uppsägningstid, om anställningstiden är minst två år
- tre månader uppsägningstid, om anställningstiden är minst fyra år
- fyra månader uppsägningstid, om anställningstiden är minst sex år
- fem månader uppsägningstid, om anställningstiden är minst åtta år
- sex månader uppsägningstid, om anställningstiden är minst tio år

Arbetstagaren har rätt till samma lön och förmåner som tidigare under hela uppsägningstiden (LAS 12 §).

Sammanfattning
Vid avsked har arbetstagaren inte rätt till någon mer lön, eftersom anställningen avslutas direkt. Vid uppsägning gäller en uppsägningstid under vilken arbetstagaren har rätt till lön. Mitt råd är att läsa i den specifika arbetstagarens anställningsavtal och kollektivavtal vilken uppsägningstid som gäller. Framgår det inte i avtalen, så gäller lagens uppsägningstid enligt listan ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000