Hur länge får man ha försörjningsstöd?

2020-09-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Försörjningsstöd i 20 ÅRJag har haft försörjningsstöd i 20 år,jag är 39 är diagnoserad ADD sedan många år tillbaka. jag har genomgått allt man ska innan man kan överväga en sjukersättnings ansökan.har stått i kö till till min psykläkare i 1år just för denna ansökan.Jag undrar får man ens ha försörjningsstöd i 20 år?Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du främst undrar om du har rätt att ha försörjningsstöd i 20 år, vilket du har.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte har möjlighet att försörja sig på egen hand rätt att få ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Du har rätt till försörjningsstöd så länge som du inte har någon annan form av ersättning eller inkomst som ger dig en skälig levnadsnivå.

(4 kap 1 § socialtjänstlagen)

I väntan på att din ansökan om sjukersättning blir klar kan du alltså fortsätta söka och leva på försörjningsstöd. Om du blir beviljad sjukersättning framöver kommer du dock inte kunna ha försörjningsstöd samtidigt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Lycka till.

Vänligen,


Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91357)