Hur länge får hyresvärden vänta med att fakturera för underkänd städbesiktning och har en hyresgäst rätt att själv åtgärda städningen först?

2020-10-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Den 30 september flyttade vi ut ifrån våran hyresrätt. Den var flyttstädad och i det skick som den förväntades vara i enligt oss. Städbesiktning gjordes av hyresvärden den 1 oktober och de återkom aldrig om någon anmärkning till oss så vi fick anta att den var godkänd. Såhär i efterhand skulle vi såklart ringt och frågat men vi antog att de skulle ringa oss om det var några problem. Idag, 22 dagar senare, fick vi på omvägar höra att vi skulle faktureras för städning av lägenheten. Är det en skälig tid för hyresvärden att återkomma 3 veckor senare med en faktura när vi inte har vetat om anmärkningen och hyresvärden har inte heller kollat med oss om vi haft en städfirma som hade kunnat åtgärda detta på garantin?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar din fråga som att den handlar om ett två saker. För det första hur lång tid hyresvärden har på sig att skicka fakturan vid en underkänd städbesiktning. För det andra om hyresvärden är skyldig att ge er, eller er städfirma, en andra chans. Jag reder ut dessa två frågor och nämner också något om vad ni kan göra.

Tidsfrist och rätten till en andra chans
När det gäller rätten för hyresvärden att kräva ersättning för flyttstädning eller annat så är fristen för detta enligt hyreslagen två år (12 kap. 61 § jordabalken). Tre veckor är alltså helt klart inom gränsen. När det gäller en andra städchans så finns inget som säger att hyresgästen har rätt att åtgärda städningen om den inte är tillräckligt väl genomförd, om inget annat avtalats eller överenskommits. Det bästa vid utflyttning är därför att gemensamt gå igenom städningen med hyresvärden så kan du som hyresvärd direkt på plats be att få åtgärda de delar som inte godkänns.

Bestrida fakturan
Eftersom det inte är aktuellt med gemensam besiktning i ert fall är den möjlighet som återstår er att bestrida fakturan (47 § köplagen). Den som vill ta betalt för en tjänst eller vara har då som utgångspunkt alltid bevisbördan för att fakturans underlag är riktigt. Det innebär att ni, om ni känner er säkra på er sak kan bestrida fakturan hela vägen till domstol.

Handlingsplan
Här behöver ni förstås göra en bedömning av hur långt ni vill dra det, då domstolsprövningar som regel inte är särskilt billiga för den förlorande parten. En bra början kan därför vara att meddela hyresvärden att städningen enligt er mening var tillräckligt bra. Har ni dokumentation som visar att städningen var bra kan ni påtala det med. Ni kan också begära att få veta i vilka delar städningen underkändes och be om bilder på detta. Kan hyresvärden visa eller argumentera för att städningen faktiskt var undermålig, bör ni förstås betala. Om hyresvärden inte kan visa det och ni känner er säkra på er sak, återstår er möjligheten att vägra betala och se om hyresvärden vill ta det hela vidare. Om hyresvärden är lika säker på sin sak kan det då hända att fakturan lämnas vidare till inkasso, därefter kronofogden och slutligen till tingsrätten. Det som är viktigt för er del i en sådan process är att bestrida varje krav och faktura ni får, så fort ni fått dem. Sedan blir det då upp till domstolen att pröva om städningen var tillräcklig bra och det är här hyresvärdens bevisbörda kommer in. Hen måste som sagt kunna visa att det finns ett underlag för fakturan.

Hoppas det var svar på din fråga

mvh

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1955)
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?

Alla besvarade frågor (92142)