Hur länge får en skuld drivas in?

2016-06-14 i Preskription
FRÅGA
Om jag har haft skulder som är 12-14 år gamla och fodringsägaren har sålt skulden till ett inkasso bolag, hur länge får inkassobolaget driva in den skulden innan skulden preskriberas eller kan inte en skuld hos ett inkassobolag preskriberas?Hur länge får dom driva en skuld? Ska dessa inte försvinna efter 10 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att denna fråga rör preskription av en skuld är preskriptionslagen (se här) tillämplig (förkortas PreskL).

Som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år, detta framgår av 2 § PreskL. Dock kan preskriptionen avbrytas genom till exempel att gäldenären säger att betalning ska ske eller genom att fordringsägaren skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till gäldenären (se 3 § PreskL). I sådant fall börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet enligt 6 § PreskL. (Sedan finns det också fordringar med en preskriptionstid på 3 år, detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.)

Detta innebär alltså att en skuld normalt preskriberas efter 10 år, men sker det ett avbrott genom till exempel en påminnelse börjar en ny tid att löpa och en ny 10-årsperiod börjar. Detta kan ske flera gånger om, och man kan säga att skulden då aldrig preskriberas. Så länge ett preskriptionsavbrott har skett får inkassobolaget driva in dina skulder även fast de är 12-14 år gamla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86821)