Hur länge får en hyresgäst lämna kvar saker i ens lägenhet?

2020-08-25 i Hyresrätt
FRÅGA
3 månader har gått sedan jag sa åt min hyresgäst i mitt hem att hämta sina saker, hen har inget hämtat...innebär detta att jag nu kan få göra mig av med hens ägoddelar utan att hen har någon rätt att ge sig på mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Frågor om uthyrning av bostäder regleras i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Det framgår av 12 kap. 27 § andra stycket jordabalken att om en hyresgäst har lämnat kvar egendom i bostaden, tillfaller den hyresvärden efter sex månader. Om hyresvärden har anmanat hyresgästen att hämta den kvarlämnade egendomen men detta inte har skett, tillfaller egendomen istället hyresvärden tre månader efter det att anmaningen skedde. Ett grundläggande rekvisit för att bestämmelsen ska bli tillämplig är att egendomen tillhör eller kan antas tillhöra hyresgästen eller någon i dennes hushåll, och att det alltså inte rör sig om någon annans egendom. Enligt förarbetena råder det emellertid en presumtion för att egendomen tillhör hyresgästen eller någon i dennes hushåll, du kan alltså utgå från detta så länge inte exempelvis en märkning eller dylikt på egendomen indikerar något annat.

I båda fallen tillfaller egendomen hyresvärden utan att hen behöver betala någon lösen. Att tänka på är att du som hyresvärd har bevisbördan för att anmaning har skett. Även om anmaningen kan vara både skriftlig och muntlig är det alltså säkrast att ha gjort det skriftligt för att slippa eventuella problem med bevisningen. När egendomen tillfallit dig är du fri att disponera över den på vilket sätt du vill.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1899)
2021-03-07 Hur beräknas uppsägningstid för en hyresrätt?
2021-03-06 Kan en fastighetsägare begära förskott av hyra för nio månader?
2021-03-05 Kan hyresvärden kräva att jag flyttar ut innan uppsägningstidens slut?
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus

Alla besvarade frågor (89960)