Hur länge är vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot sina barn?

2021-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Har en son som hoppat av gymnasiet och han har istället börjat på ett s.k jobbcenter Är hans pappa fortfarande underhållsskyldig då ? Grabben ska fylla 19 år ! Om jag läst till mig rätt ska de vara studie o grundläggande utbildning för att kunna kräva underhållsskyldighet ? Rätt eller fel !?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregel:

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år.

Undantag:

Vårdnadshavarnas underhållsskyldighet kvarstår dock efter barnet fyllt 18 om

1. barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasium

'

2. ... och är under 21 år.

Undantaget kan bara göras gällande om båda punkterna ovan är uppfyllda, se 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken.

Svar på din fråga - du har kommit fram till rätt slutsats:

Eftersom din son hoppat av gymnasiet och ska fylla 19 år är hans pappa inte längre underhållsskyldig.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98575)