Hur länge är man i belastningsregistret och har arbetsgivare rätt till utdrag?

2020-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej En kille på 17 år blev dömd för grov stöld och straffet blev ungdomsvård. Hur länge finns detta kvar i belastningsregistret? Domen kom då han var 17 år. Är detta något arbetsgivare får ut då de begär utdrag ur belastningsregistret ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Frågor om belastningsregister regleras i lag (1998:620) om belastningsregister.

Hur länge är uppgifter kvar i belastningsregistret?
För att hamna i belastningsregistret måste man ålagts en påföljd för brott genom antingen dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § Lag om Belastningsregister). Du skriver att killen har blivit dömd och fått ett straff i form av ungdomsvård, han kommer därför att finnas i belastningsregistret.

Hur länge man finns i belastningsregistret beror bland annat på vilken påföljd man blivit ålagd samt hur gammal man var vid brottet. Du skriver att killen var 17 år gammal och fick ungdomsvård, det betyder att han kommer att vara kvar i belastningsregistret i 5 år (17 § 6 p. b) Lag om belastningsregister).

Arbetsgivare
Vad en arbetsgivare ser av belastningsregistret beror på vilket yrkesområde som denne tillhör. Men de kommer åtminstone att kunna se att killen är med i belastningsregistret om de ser ett utdrag. Du kan läsa på polisens hemsida (Belastningsregister: Information till arbetssökande) om vilka arbetsgivare som har rätt att kräva ett utdrag.

Det finns ingen lag som hindrar arbetsgivare att begära utdrag från belastningsregistret, men du måste inte visa de arbetsgivare som inte är med på polisens lista utdraget om du inte vill - dock riskerar du då att inte få tjänsten.

Slutligen säger polisens hemsida att du endast skall visa upp ett utdrag om du blivit erbjuden jobbet eller uppdraget, samt att man aldrig skall skicka med det i sin jobbansökan.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2589)
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?
2021-04-08 När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91094)