Hur länge är jag underhållsskyldig för mitt barn?

2021-07-01 i Underhåll
FRÅGA
Hej en undran. Jag betalar underhållsbidrag till min son som fyller 20 till hösten. Eller rättare sagt så för jag över dom till pappan som påstår att han lika gärna kan ta dessa då de ändå går till mat mm. Fast sonen egentligen hade rätt till de när han fyllde 18. Men det går inte att diskutera med pappan och inte kan sonen det heller.Till hösten ska sonen söka bidrag och lån via CSN. 100%. Pappan vill då ha en slant för hyra mat mm. Självklart ska sonen betala nåt om han nu får in så pass mycket i månaden. MEN. Underhållsbidraget som pappan får på sitt konto som ju egentligen sonens. De räknar pappan inte med. Så då tar pappan underhållet på 2223 plus halva hyra o mat från CSN. Nämner man denna fråga till pappan så reser han ragg,och säger att jag inte ska tuta i min son om att han ska få underhållsbidraget på sitt konto. Så har det alltid varit. Ja bråk i 20 års tid. Så hur mycket kan pappan kräva egentligen i pengar. Han har redan roffat åt sig 2073 kr i 2 års tid. O nu ännu mer. Vad är skäligt för sonen att betala i månad för boende, mat mm. Han tar ju inte lån för att betala allt hemma. Jag förstår att jag är betalningsskyldig till han är 21 o går skolan. Och frågan är där huruvida bidraget påverkas för min del om sonen tar fullt CSN bidrag plus lån. Försäkringskassan och CSN vet inget. De hänvisar mig till föräldrabalken. Men vill ha rätsida o svar direkt. Även om det blir krig mellan oss 2 som förälder.
SVAR

Hej,

Stort tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du har kommit helt rätt om du vill ha ett rakt och enkelt svar.

Underhållsskyldighet gentemot vuxna barn

Du som förälder är i regel underhållsskyldig för barn under 18 år. Går barnet emellertid i skola är föräldrarna underhållsskyldiga till dess att barnet fyllt 21 år. Med skola åsyftas grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § föräldrabalk).

Du skriver att din son ska söka lån och bidrag från CSN, varför jag kan dra slutsatsen att din son avser att studera vid högskola eller universitet. Högskola och universitet omfattas inte av definitionen "annan jämförlig utbildning". Det innebär att varken du eller din sons pappa är underhållsskyldiga.

Hur mycket kan pappan kräva av dig respektive er son?

Innebörden av att du inte är underhållsskyldig är att sonens pappa inte kan kräva underhållsbidrag av dig. Pappan har i sin tur ingen skyldighet att bekosta sonens leverne. Ofta brukar dock föräldrar och barn kunna komma överens om en rimlig summa för mat och boende. Det är ju väldigt vanligt att barn bor hemma under studietiden.

Slutligen vill jag råda dig att upplysa pappan om att du liksom han inte längre är underhållsskyldiga och att han därför inte har rätt att kräva underhållsbidrag. Hur ni vill göra med sonens kostnad för att bo hemma hos pappan är svårt för mig att besvara. För att undvika konflikter och emotionell utpressning hade jag kanske låtit sonen och pappan sköta den biten. Sedan kan du själv ta ett ställningstagande huruvida du vill hjälpa sonen ekonomiskt ändå, däremot är det ingen skyldighet du har. Ger du pengarna direkt till din son kan du försäkra dig om att det faktisk är han som tar del av pengarna.

Hoppas att jag kunde besvara dina funderingar. Är mitt svar på något sätt oklart kan du kontakta mig på my.ohman@lawline.se.

Vänligen,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96428)